บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด หรือ ซีแพคเม็งราย ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ วัตถุก่อสร้างและปูนซิเมนต์ในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปรายแรกของไทย ที่ยึดหลักการผลิตสินค้า และการบริการตามมาตรฐานสากลมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี

MENGRAICONCRETE
สินค้า

product

แผ่นพื้นสำเร็จรูป CPAC

คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน CPAC

เสาคานสำเร็จรูปต้านทานแผ่นดินไหว

แผ่นพื้นกลวง คอนกรีตอัดแรง HOLLOW CORE

คานสะพาน I - GIRDER