บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด หรือ ซีแพคเม็งราย ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ วัตถุก่อสร้างและปูนซิเมนต์ในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปรายแรกของไทย ที่ยึดหลักการผลิตสินค้า และการบริการตามมาตรฐานสากลมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี

โรงแรมบ้านแซวการ์เด้นท์แอนด์รีสอร์ท อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค และผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นสำเร็จรูป ตลอดจนงานฐานรากเสาเข็ม ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน