บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด หรือ ซีแพคเม็งราย ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ วัตถุก่อสร้างและปูนซิเมนต์ในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปรายแรกของไทย ที่ยึดหลักการผลิตสินค้า และการบริการตามมาตรฐานสากลมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี

โครงการก่อสร้างอาคารศุลกากร ท่าเทียบเรือแห่งที่ 2 อำเภอเชียงแสน

โครงการงานก่อสร้างอาคารศุลกากรภายในท่าเทียบเรือแห่งที่ 2 ,งานโครงสร้างอาคาร ,งานเทพื้นถนนภายในโครงการ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพและมาตรฐานภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพจาก CPACและได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.213-2552