บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด หรือ ซีแพคเม็งราย ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ วัตถุก่อสร้างและปูนซิเมนต์ในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปรายแรกของไทย ที่ยึดหลักการผลิตสินค้า และการบริการตามมาตรฐานสากลมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งที่ 2 เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งที่ 2 เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ใช้คอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพสูงจากบริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด ภายใต้ระบบการผลิตคอนกรีตมาตรฐานซีแพค CPAC และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.213-2552