บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด หรือ ซีแพคเม็งราย ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ วัตถุก่อสร้างและปูนซิเมนต์ในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปรายแรกของไทย ที่ยึดหลักการผลิตสินค้า และการบริการตามมาตรฐานสากลมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี

อาคารหอพักพยาบาลโรงพยาบาลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

อาคารหอพักพยาบาลโรงพยาบาลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นสำเร็จรูปของบริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด ภายใต้แบรนด์ CPAC ซึ่งผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นสำเร็จรูปได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.828-2546 และเป็นตัวแทนของ CPAC เพียงบริษัทฯเดียวในจังหวัดเชียงรายเท่านั้น