บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด หรือ ซีแพคเม็งราย ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ วัตถุก่อสร้างและปูนซิเมนต์ในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปรายแรกของไทย ที่ยึดหลักการผลิตสินค้า และการบริการตามมาตรฐานสากลมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี

ห้างสรรพสินค้าสยามแมคโคร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ห้างสรรพสินค้าสยามแมคโคร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พื้นที่ลานจอดรถทั้งโครงการ ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC โดยทีมงาน บจก.เม็งรายคอนกรีต