บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด หรือ ซีแพคเม็งราย ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ วัตถุก่อสร้างและปูนซิเมนต์ในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปรายแรกของไทย ที่ยึดหลักการผลิตสินค้า และการบริการตามมาตรฐานสากลมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี

งานพัฒนาทางเดิน อบต.ดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

โครงการงานพัฒนาทางเดินของ อบต.ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นสำเร็จรูป คอนกรีตสำเร็จรูป ของบริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด ภายใต้แบรนด์สินค้า CPAC เป็นโครงสร้างทางเดินตลอดแนวก่อสร้างของโครงการ บนดอยตุง ของอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย