บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด หรือ ซีแพคเม็งราย ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ วัตถุก่อสร้างและปูนซิเมนต์ในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปรายแรกของไทย ที่ยึดหลักการผลิตสินค้า และการบริการตามมาตรฐานสากลมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี

งานก่อสร้างอนุสาวรีย์จ่าแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

งานก่อสร้างอนุสาวรีย์จ่าแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ในส่วนของงานโครงสร้างและฐานรากที่ก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและสดุดี จารึกบุคคลจากทุกสารทิศที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันค้นหา 13 ชีวิตนักฟุตบอลทีมหมูป่า ที่พลัดหลงเข้าไปในถ้ำหลวง จนเกิดวีระบุรุษที่สละชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้น นั่นคือจ่าแซม