บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด หรือ ซีแพคเม็งราย ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ วัตถุก่อสร้างและปูนซิเมนต์ในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปรายแรกของไทย ที่ยึดหลักการผลิตสินค้า และการบริการตามมาตรฐานสากลมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี

งานก่อสร้างบ่อเก็บน้ำประปาของเทศบาลเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

งานก่อสร้างบ่อเก็บน้ำประปาของเทศบาลเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ใช้คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค CPAC เป็นคอนกรีตกำลังอัดคุณภาพสูงสูตรกันซึม เพื่อประสิทธิในการกักเก็บน้ำไม่ให้รั่วซึม ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของ CPAC