บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด หรือ ซีแพคเม็งราย ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ วัตถุก่อสร้างและปูนซิเมนต์ในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปรายแรกของไทย ที่ยึดหลักการผลิตสินค้า และการบริการตามมาตรฐานสากลมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี

MENGRAICONCRETE

บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด

บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด หรือ ซีแพคเม็งราย ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ วัตถุก่อสร้างและปูนซิเมนต์ในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปรายแรกของไทย ที่ยึดหลักการผลิตสินค้า และการบริการตามมาตรฐานสากลมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี

MENGRAICONCRETE

บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

MENGRAICONCRETE

บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด (แม่สาย)

MENGRAICONCRETE

บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด (เชียงแสน)

MENGRAICONCRETE

โรงงานผลิตพรีคลาสท์ เม็งรายคอนกรีต

แผนที่

MENGRAICONCRETE

Facebook