บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด หรือ ซีแพคเม็งราย ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ วัตถุก่อสร้างและปูนซิเมนต์ในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปรายแรกของไทย ที่ยึดหลักการผลิตสินค้า และการบริการตามมาตรฐานสากลมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี

MENGRAICONCRETE

บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด

บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือซิเมนต์ไทย หรือSCG เป็นเวลากว่า 20 ปี และเป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จในฐานะตัวแทนผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป อาทิเช่นแผ่นพื้นสำเร็จรูป เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสา-คานสำเร็จรูปต้านทานแผ่นดินไหว(เจ้าแรกในภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงราย) เรายึดหลักการผลิตสินค้า และการบริการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานของ CPAC SYSTEM
+
ประสบการณ์
MENGRAICONCRETE

วิสัยทัศน์

“ผลิตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมาตรฐานและการบริการที่ประทับใจ”

architek-image
MENGRAICONCRETE
พันธกิจ
  • บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นความมีคุณภาพทั้งระบบ และปรับปรุงสินค้าและบริการ อย่างต่อเนื่อง โดยมีที่ปรึกษาจากสถาบันของทางราชการและทีมงาน CPAC มุ่งเน้นการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพ และการใช้งานแต่ละประเภท
  • การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้มีความหลากหลาย และตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ การจัดส่งคอนกรีต ด้วยรถโม่เล็กซีแพค ที่สามารถจัดส่งได้ในที่คับแคบ และการบริการงานก่อสร้างโครงสร้างระบบพรีคาสท์ โดยมีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์เป็นต้น
  • มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ผ่านทีมงาน MRC Call Center ที่มุ่งมั่นทำงานด้วยใจ ตั้งแต่รับคำสั่ง ซื้อ ติดตามสถานะการจัดส่ง และการให้คำปรึกษาในด้านงานคอนกรีตและงานก่อสร้างแบบครบวงจร
  • ร่วมแบ่งปัน และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในคอนกรีตเทคโนโลยี โดยการดำเนินการส่งเสริม และรวบรวมความรู้ทุกเรื่อง จากประสบการณ์จริงในด้านคอนกรีตเทคโนโลยีมากว่า 20 ปี จากทีมงานและวิศวกรของบริษัทได้ตลอดเวลา
150

โครงการที่เสร็จสิ้น

50

โครงการที่กำลังดำเนินการ

100

ทีมงานมืออาชีพ

120

ทีมงานบริการหลังการขาย

MENGRAICONCRETE

มาตรฐาน

เรามีการตรวจสอบมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าอย่างมีคุณภาพ

มาตรฐานคอนกรีต

ได้รับการรับรองมาตรฐาน CPAC SYSTEM (คุณภาพ , สิ่งแวดล้อม , ความปลอดภัย)และมาตรฐานจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TIS 213-2552

มาตรฐานแผ่นพื้นสำเร็จรูป

ได้รับการรับรองมาตรฐาน CPAC SYSTEM (คุณภาพ , สิ่งแวดล้อม , ความปลอดภัย)และมาตรฐานจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TIS 396-2549

มาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ได้รับการรับรองมาตรฐาน CPAC SYSTEM (คุณภาพ , สิ่งแวดล้อม , ความปลอดภัย)และมาตรฐานจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TIS 213-2552

MENGRAICONCRETE

รางวัล

ประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในงานพื้น งานเสา งานคาน และงานรากฐาน มีส่วนอย่างยิ่งให้เราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า สินค้าและบริการคุณภาพสูง

รางวัลชนะเลิศยอดขายแห่งปี 2018

รางวัลชนะเลิศยอดการขายแห่งปี 2018 ของโรงงานแฟรนไชส์ CPAC

ใบรับรองมาตรฐาน CPAC SYSTEM (สาขาแม่สาย)

ได้รับการรับรองมาตรฐาน CPAC SYSTEM (คุณภาพ , สิ่งแวดล้อม , ความปลอดภัย)

ใบรับรองมาตรฐาน CPAC SYSTEM (สาขาเชียงแสน)

ได้รับการรับรองมาตรฐาน CPAC SYSTEM (คุณภาพ , สิ่งแวดล้อม , ความปลอดภัย)