บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด หรือ ซีแพคเม็งราย ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ วัตถุก่อสร้างและปูนซิเมนต์ในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปรายแรกของไทย ที่ยึดหลักการผลิตสินค้า และการบริการตามมาตรฐานสากลมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี

เลือกท่อระบายน้ำอย่างไร ให้เหมาะกับสถานที่

ท่อระบาย หรือท่อระบายน้ำคอนกรีต เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างบ้าน อาคาร ตึกสูง รวมถึงงานถนน และสถานที่ต่าง ๆ ที่มีการใช้น้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำจากการประกอบงานครัว น้ำในการซักล้าง หรือแม้แต่น้ำฝนก็ตาม ซึ่งย่อมต้องการการระบายน้ำ และของเสีย ท่อระบายน้ำคอนกรีตจึงมีหน้าที่ลำเลียงน้ำเสีย และน้ำทิ้งออกจากสถานที่นั้น ๆ แต่การเลือกใช้ท่อระบายน้ำในแต่ละสถานที่นั้น ต้องเลือกใช้อย่างไรกัน วันนี้พี่อิฐมีคำตอบครับ 

ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก

       การเลือกใช้ท่อระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานที่นั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำที่ต้องการใช้งาน ซึ่งวิศวกรจะเป็นคนที่คำนวณให้ และจะต้องใช้จำนวนมากน้อยแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่โดยรอบ เนื่องจากบริเวณสำหรับตั้งบ่อพัก ที่ใช้ควบคู่กับท่อระบายน้ำนั้น มักตั้งชิดกับรั้ว หรือริมเขตพื้นที่ และติดตั้งในบริเวณที่มีการหักฉาก หักมุมต่าง ๆ รวมถึงติดตั้งบ่อพักใกล้ ๆ กับตัวบ้านอีก 1 บ่อ ซึ่งนิยมตั้งห่าง ๆ กันในระยะไม่เกิน 6-8 เมตร เพื่อจะทำความสะอาดได้ง่าย และเป็นช่วงที่พ่อดีกับความยาวมาตรฐานของท่อระบายน้ำ ซึ่งถ้าวางบ่อพักมีระยะห่างเกินไป เมื่อมีปริมาณน้ำมาก น้ำจะไม่สามารถไหลได้ทัน อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้

ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก

       การวางท่อระบายน้ำที่ดีนั้น จะต้องวาดให้ตัวท่อมีความลาดเอียง โดยให้ทุก ๆ ความยาวของท่อขนาด 2 เมตร จะมีความต่างระหว่างปากท่อ และปลายท่อ ต่ำลง 1 ซม. เสมอ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสำหรับการไหลของน้ำทิ้ง ปัจจุบันมีท่อระบายน้ำหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. 40 ซม. 60 ซม. 80 ซม. 100 ซม. ไปจนถึง 120 ซม. โดยใช้งานร่วมกับบ่อพักคอนกรีต ที่จะต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และพอดีกัน เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

cr. https://itdang2009.com/เลือกท่อระบายน้ำ/