บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด หรือ ซีแพคเม็งราย ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ วัตถุก่อสร้างและปูนซิเมนต์ในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปรายแรกของไทย ที่ยึดหลักการผลิตสินค้า และการบริการตามมาตรฐานสากลมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี

ทำไมต้องบ่มคอนกรีต ?

การบ่มคอนกรีต คือ วิธีการควบคุมและป้องกันไม่ให้น้ำส่วนที่เหลือจากการทำปฏิกิริยาระเหยออก เพื่อให้ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของซีเมนต์เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ส่งผลต่อการพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดการหดตัวของคอนกรีต ทำให้คอนกรีตมีความทนทานและป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีตได้   การบ่มคอนกรีต มี 3 ลักษณะ คือการเพิ่มความชื้นให้คอนกรีต การป้องกันการเสียน้ำของคอนกรีต และ การเร่งกำลังอัด

1. การบ่มโดยการเพิ่มความชื้นให้คอนกรีต
การบ่มลักษณะนี้จะเพิ่มความชื้นให้กับผิวคอนกรีตโดยตรง เพื่อทดแทนการระเหยของน้ำออกจากคอนกรีต ซึ่งทำได้หลายวิธีคือ การขังน้ำ  การฉีดน้ำหรือรดน้ำ และ การคลุมด้วยวัสดุเปียกชื้น

2. การบ่มโดยการป้องกันการเสียน้ำจากเนื้อคอนกรีต
วิธีการนี้ใช้การผนึกผิวของคอนกรีต เพื่อป้องกันมิให้ความชื้นจากคอนกรีตระเหยออกจากเนื้อคอนกรีต ซึ่งทำได้หลายวิธี คือ การบ่มในแบบหล่อ การใช้กระดาษกันน้ำซึม การใช้แผ่นผ้าพลาสติกคลุม และ การใช้สารเคมีเคลือบผิวคอนกรีต

3. การบ่มแบบเร่งกำลังอัด
หรือ การบ่มคอนกรีตที่อุณหภูมิสูง

สามารถเร่งอัตราการเพิ่มกำลังอัดได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นที่นิยมใช้ในการผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น ท่อ คาน และแผ่นพื้น เป็นต้น

ระยะเวลาของการบ่มคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย

*ปูนซีเมนต์ผสม คือ ปูนนำมาใช้ในงานก่อ โบก ฉาบ หรืองานก่อสร้างทั่วไป ที่ไม่ต้องการรับน้ำหนักมาก

**ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 คือ ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างคอนกรีตทั่วๆไป เช่น อาคารที่พักอาศัยทั่วไป ถนน ทางเท้า กำแพง ฯลฯ ใช้ในงานที่อยู่ในสภาพอากาศปกติ

***ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 คือ ปูนซีเมนต์ที่ให้กำลังอัดสูงเร็ว รับแรงได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์ประเภท 1 จึงเป็นที่นิยมในการนำไปใช้งานที่ต้องการความรวดเร็ว เร่งด่วน และคล่องตัว

cr. https://pstconcrete.com/th/articles/263472-ทำไมต้องบ่มคอนกรีต-?-