บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด หรือ ซีแพคเม็งราย ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ วัตถุก่อสร้างและปูนซิเมนต์ในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปรายแรกของไทย ที่ยึดหลักการผลิตสินค้า และการบริการตามมาตรฐานสากลมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี

ชนิดของเสาเข็มแต่ละประเภทการใช้งาน มีการแบ่งไว้อย่างชัดเชนในการใช้งาน และเสาเข็มแต่ล่ะชนิดก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งในการสร้างบ้านหรือตกแต่งก็ควรเลือกเสาเข็มให้เหมาะสมที่สุด

ชนิดของเสาเข็มมีลักษณะอย่างไร

ถ้าจำแนกเสาเข็มตามวัสดุที่ใช้ทำ และการใช้งานสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด

 1. เสาเข็มไม้ ตามปกติเป็นไม้เบญจพรรณ ตัดกิ่ง และทุบเปลือกออก ตอนตอกเจาะด้านปลายลงต้องมีลำต้นตรงไม่ผุหรือมีราขึ้น เสาเข็มไม้จะต้องทุบเปลือกหรือถากเปลือกออกทั้งหมด ตาไม้ต่างๆ จะต้องตัดให้เรียบเสมอฝังของต้นเสาเข็ม ปลายและหัวเสาเข็มจะต้องเลื่อยตัดเรียบได้ฉากกับลำต้น
 2. เสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จ ตามปกติเรามักจะหล่อเสาเข็มในโรงงานก่อน เมื่อคอนกรีตได้อายุแล้ว ค่อยขนย้าย จากโรงงาน ไปยังสถานที่ก่อสร้าง หรือในบางครั้ง เราอาจหล่อเสาเข็มในบริเวณที่ก่อสร้างเลยก็ได้เสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ
  – เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
  – เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
 3. เสาเข็มหล่อ ในที่ทำโดยเจาะรูลงไปในดินจนได้ความลึกตามที่ต้องการ แล้วเทคอนกรีตจนเต็มรูที่เจาะอาจใช้สว่านเจาะ ตอกแบบหรือปลอกเหล็ก หรืออาจกดปลอกเหล็กลงไปขุดดินภายในปลอกเหล็กขึ้น แล้วจึงเทคอนกรีตโดยปกติ
 • Shell type ทำโดยตอกปลอกเหล็กกลวงปิดปลายลงไปในดิน
 • Shell-less type ทำโดยตอกหรือกดปลอกเหล็กกลวงลงไปในดิน ถ้าเป็นปลอกเหล็กชนิดตอก มักจะมีแกนกลางสำหรับตอก
 • Pedestal Type เป็นเสาเข็มที่มีเชิงหรือกระเปาะอยู่ที่ปลายเสาเข็มเชิงหรือกระเปาะอาจเป็นคอนกรีตหล่อสำเร็จ รูปกรวย หรืออาจจะตอกคอนกรีตที่เพิ่งผสมใหม่ด้วยลูกตุ้มหนักๆ

เสาเข็มชนิดต่างๆ

 1. เสาเข็มเหล็ก ถ้าทำด้วยท่อเหล็ก มักจะเทคอนกรีตใส่ในท่อหลักจากตอกได้ถึงระดับที่ต้องการแล้ว แต่เสาเข็มเหล็กที่ใช้กันอย่างกว้างขวางมักจะเป็นรูปตัว H เพราะสามารถตอกลงในดินได้ดีกว่าชนิดอื่นๆ สามารถตอกทะลุชั้นหินบางได้ และสามารถรับนํ้าหนักบรรทุกได้มากกว่ารูปอื่นๆ จากรูปหน้าตัดที่คำนวณได้ หรืออาจจะเลือกใช้โลหะชนิดพิเศษ ซึ่งเขาทำไว้สำหรับป้องกันการกัดกร่อนโดยเฉพาะก็ได้สำหรับเสาเข็มเหล็กที่ฝังอยู่ในชั้นดินที่ถูกรบกวน
 2. เสาเข็มประกอบ เป็นเสาเข็มที่ประกอบด้วยวัสดุสองอย่างประกอบขึ้นเป็นเข็มต้นเดียวกัน เช่น ไม้กับคอนกรีต หรือเหล็กกับคอนกรีตข้อสำคัญที่สุดของเสาเข็มประเภทนี้คือ “ข้อต่อ” ข้อต่อต่อสัมผัสแนบสนิทกันสามารถถ่ายนํ้าหนักบรรทุกได้โดยตรงข้อต่อต้องทนทานต่อแรงโมเมนต์ดัดและแรงดึงขึ้นหรือแรงยกขึ้น ได้ดีและข้อต่อต้องประกอบกันในสนามได้สะดวก
 3. เสาเข็มเจาะเสียบ เป็นเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปธรรมดาทั่วไปแต่แทนที่จะทำ การตอกตั้งแต่เริ่มแรกกลับทำ การเจาะรูนำ เสียก่อนจนเลยระดับความลึกของชั้นดินอ่อน เพื่อให้ ตอกเสาเข็มแล้ว แรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นน้อย
 4. เสาเข็มไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มเจาะขนาดเล็กมีขนาด ใช้ผงดินเหนียวผสมนํ้าใส่ลงไปในรูเจาะเพื่อป้องกันดินพัง รับนํ้าหนักส่วนใหญ่ด้วยความผืดของผนังเสาเข็มท่อเหล็กที่ใช้ทำ เสาเข็มไมโครไพล์ จะต้องเป็นชนิดไม่มีตะเข็บ ท่อเหล็กที่ใช้ที่มีกำลังคลากสูงจะประหยัดกว่าชนิดที่มีกำ ลังคลากตํ่า ปกติมักใช้ท่อเหล็กยาวประมาณท่อนละ 2 – 3 เมตรปลายทั้ง 2 ข้างเป็นเกลียว ต่อกันด้วย Coupling ตัวท่อปลายของท่อนสุดท้ายทำ เป็น non-return valve เพื่อใช้สำหรับการอัดนํ้าปูนครั้งแรก ส่วนของท่อนเหล็กบริเวณที่จะทำ non-return valve เจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. ปกติใช้ 4 รู ห่างเท่าๆ กันโดยระยะระหว่างรูแต่ละชุดประมาณ 50 ซม. สำหรับการอัดนํ้าปูนครั้งที่ 2 และทำการ ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ นี้ลงไป

cr. https://www.thaimicropile.com/types-of-piles-of-each-type-of-use/